SW Přístupy a Docházka

Vyhodnocovací programy DOCHÁZKA a PŘÍSTUPY slouží k zadávání, údržbě, prohlížení a tisku primárních tabulek databází i komplexních informací o jednotlivých uživatelích a docházce dle konkrétního výběru provozovatele. Program DOCHÁZKA navíc nabízí informace o docházce dle konkrétního výběru provozovatele a přípravu podkladů pro zpracování mzdové agendy.

Využíváním elektronického docházkového systému včetně vyhodnocovacího programu DOCHÁZKA dosáhne provozovatel omezení chybovosti při zpracování dat o docházce, efektivnějšího využívání pracovní doby, zaznamená kvalitativní zvýšení osobního přístupu zaměstnanců k pracovním povinnostem (zvýšení pracovní morálky), vyloučí neoprávněné přesčasové hodiny. V neposlední řadě je dosahováno prostřednictvím elektronického zpracování dosahováno časových a tím i finančních úspor při zpracování informací o docházce a přípravě podkladů pro zpracování mezd.

Hlavním úkolem programu je zajistit ucelený přehled o všech aktuálních i vyřazených uživatelích, jejich pohybu a případné nepřítomnosti (absenci), včetně řazení uživatelů do specifických skupin s individuálním nastavením přístupových práv.

Docházka jednotlivých pracovníků je v programu přehledně graficky zobrazena. Pokud je zapotřebí zaznamenat jakékoliv změny, umožňuje program vkládat nebo upravovat operace (např. dovolenou, nemocenskou atd…).

Pomocí systému přístupových práv je možné konkretizovat, kteří uživatelé jsou oprávněni docházku editovat nebo pouze prohlížet. Program umožňuje nastavit skupiny, kde vedoucí pracovníci mohou editovat docházku svým podřízeným. Dále vyhodnocovací software obsahuje systém schvalování zpracované docházky, která může být následně vytištěna nebo data exportována do nadřazeného, zpravidla mzdového systému.

Oba softwary jsou určeny pro operační systém Windows 98 a vyšší.

sw ADSsw ADS
 • komunikace s docházkovými terminály automatická, průběžná nebo ruční – plánovač úloh
  zpracování údajů z terminálů automaticky nebo ručně
 • grafické zobrazení docházky jednotlivých pracovníků za celý měsíc s možností přehledné editace
 • sledování docházky za zvolené období – měsíc, týden, 2 týdny, 10 dní, 28 dní …
 • evidence přestávek s možností automatického vkládání dle nastavených pravidel (po odpracovaném intervalu, v pevné časy, poměrem k odpracované době)
 • systém schvalování editované docházky ve třech úrovních (zpracováno, zkontrolováno, schváleno)
  automatické schvalování docházky za nastavených pravidel
 • systém sledování přesčasů – rozhodnutí kolik hodin převést do následujícího měsíce, proplatit, stornovat
 • sledování a výpočet nadfondu – sledování přesčasů za delší období
 • číselník čteček (docházkových a přístupových terminálů) s definováním přípustných operací a implicitních časů operací
 • možnost definovat skupiny zaměstnanců, které mohou jednotlivé terminály používat
 • číselník operací (přerušení pracovní doby) – nastavitelné uživatelsky podle potřeb firmy
 • možnost definice případného automatického ukončení operace – v určenou hodinu, při skončení pracovní doby, při plynutí délky denního úvazku, …
 • možnost automatického pokračování, opakování operace podle nastavených podmínek (nemocenská, dovolená, služební cesta, atd.)
 • definování časové složky mzdy do které se operace (přerušení pracovní doby) bude započítávat
 • detailní nastavení zaokrouhlení časové složky pro denní měsíční a variabilní období
 • číselník směn s možností evidence pevné i pružné pracovní doby
 • možnost nastavení ignorování včasných příchodů zaměstnanců do práce
 • inteligentní a automatické rozpoznávání odpracované směny – zaměstnanec přijde na jinou směnu než má nastavenu v kalendáři – program správně směnu přiřadí
 • číselník kalendářů s možností definice pracovní doby pro každý den v roce – pro skupiny zaměstnanců nebo pro jednotlivé zaměstnance individuální
 • typy kalendářů pro jednosměnný i více směnný provoz
 • číselník zaměstnanců s jejich základními údaji
 • číselník identifikačních médií s možností přidělování jednotlivým zaměstnancům – možnost blokování id média
 • možnost ručního vkládání operací docházky uživatelem (pro jeden nebo více dní dopředu)
 • propracovaný systém definice přístupových práv pro práci s docházkovým systémem, možnost omezení editace docházky na skupinu pracovníků (středisko, oddělení), editace (úprava) docházky pouze oprávněnými osobami
 • zpracování salda pracovní doby se získáním údajů o saldu u docházkového terminálů
 • zpracování statistik časových složek (odpracované doby, absence a náhrad ..) za zvolené období
 • snadný a rychlý přístup k měsíčním a denním výsledkům docházky
 • automatizovaná komunikace se vzdáleným pracovištěm – modem, internet, datové okruhy
 • přístupový systém – otevírání dveří, turniketů, bran, závor dle přístupových práv
 • monitorování přítomnosti zaměstnanců aktuálně nebo i zpětně s možností zobrazení fotografie
 • barevně rozlišení přítomných a nepřítomných zaměstnanců
 • přehledné a grafické plánování kapacit
 • importy a exporty dat do personálního a mzdového systému
 • automatická synchronizace dat s nadřazenými systémy (mzdy, personalistika, výroba ….)
 • vstupy dat, manažer – velké množství předdefinovaných výstupních sestav s možnosti uživatelské definice zobrazených výsledků
 • editor výstupních sestav – vytváření vlastních sestav, grafů exportů

Technická specifikace software

minimalni konfiguraceSoftware DOCHÁZKA je aplikace pracující ve Windows 98/2000/XP/VISTA/Windows 7 na databázových platformách:

 • Microsoft Access
 • MSDE 2000, 2005, 2008 (Express Edition)
 • Microsoft SQL 2000, 2005, 2008 Server
 • Firebird a Interbase pro Linux/Win32
 • Sybase
 • Oracle 9,10

 puntik Katalogové listy ADS
Katalogový list k programu DOCHÁZKA, PŘÍSTUPY. PDF
Velikost: 20kB | Aktualizováno: 11:26 16.1.2008
ico
puntik ADS
Příručka uživatele. PDF
Velikost: 3,4MB | Aktualizováno: 15:50 18.7.2006
ico
puntik ADS
Princip práce. PDF
Velikost: 40kB | Aktualizováno: 15:51 18.7.2006
ico
puntik ADS
Evidence přestávek popis. PDF
Velikost: 48kB | Aktualizováno: 15:53 18.7.2006
ico
puntik ADS
Popis základního nastavení do verze 3.94.4.1125. PDF
Velikost: 52kB | Aktualizováno: 15:53 18.7.2006
ico
puntik ADS
Popis základního nastavení od verze 3.96.5.1128. PDF
Velikost: 300kB | Aktualizováno: 14:39 11.3.2008
ico