Modul KOSbox SIMtip

KOSbox umožňuje stávajícím off-line obchůzkovým systémům komunikovat on-line. KOSbox přijímá údaje o provedených obchůzkách z přenosných elektronických snímačů a odesílá je na centrální server. Zde může operační pracovník následně zpracovávat data ze všech střežených objektů.

Off-line obchůzkové systémy budou on-line

  • I lokální obchůzkové systémy budou rázem ve spojení
  • Okamžitý přehled o provedených obchůzkách
  • KOSbox bezpečně dopraví obchůzková data ze stráženého objektu k centrálnímu vyhodnocení
  • Přístup k obchůzkovým datům a jejich správa přes webové rozhranní
  • Bezpečí dat garantováno
  • Pro stažení dat není nutné fyzicky objíždět jednotlivé objekty
  • Možno propojit s jinými obchůzkovými systémy *

   *) Při požadavku spolupráce s jinými obchůzkovými systémy nutno konzultovat možnost propojení

 

kosbox

KOSbox sníží provozní náklady OKAMŽITĚ

  • Načítá a odesílá údaje z obchůzkových snímačů do centrálního PC
  • Pro přenos dat využívá jednostrannou GPRS/GSM komunikaci
  • Vyčítá, maže a formátuje datové čipy
  • Načítá kódy identifikačních čipů při zadávání nových osobních čipů strážných a kontrolních bodů do systému
  • Komunikuje s uživatelem prostřednictvím podsvíceného grafického displeje
  • Akustická signalizace
  • Snadná intuitivní obsluha pomocí tlačítek
  • Napájení z vlastního akumulátoru
  • Automatický režim úspory baterie
  • Přehledné menu s navigací

Schéma fungování

kos-databox-schema-cz