Kontrola pečovatelů se systémem KOScaretip

…jen kvalitní péče má smysl

Elektronický (obchůzkový) systém pro kontrolu a evidenci pečovatelů, kteří mají na starost péči o nemocné či seniory, a mají u nich vykonávat pravidelné návštěvy spojené s výkonem předem definovaných služeb.

KOSguardkoscare
koscare

WSOK

Výhody systému kontroly pečovatelů

 • Průkazná evidence činnosti pečovatelů
 • Automatizovaná kontrola odvedené práce
 • Zamezí dohadům i nedostatkům
 • Podklad pro reálné vyúčtování provedených úkonů

Schéma fungování

1. Identifikace pečovatele/pracovníka

Každému pracovníkovi přidělíte osobní čip, přiložením tohoto čipu ke snímači zahájí pracovní dobu.

2. Pochůzka

Jednotlivé pochůzkové body jsou rozmístěny u klientů. Kontrolní čipy jsou označeny jako Příchod a Odchod. Přiložením snímače k danému čipu se do paměti zaznamená datum a čas načtení bodu. Pracovník jednotlivé klienty obejde v daném pořadí a časovém limitu. Úspěšné načtení každého bodu snímač potvrdí optickým i akustickým signálem.

3. Odevzdání dat do sběrného datového čipu

Před úplným zaplněním snímač ohlašuje signálem (2x pípne, 2x blikne) potřebu vyčtení dat. To je prováděno pomocí datového čipu (funguje podobně jako FLASH disk), který vyčte 1000 událostí ze snímače. Datové čipy se používají proto, aby nebylo nutné snímač odebírat pracovníkovi k vyhodnocení dat a aby bylo možné ho bez přerušení dále používat.

4. Načtení pochůzkových dat do PC, vyhodnocení

Z jednotlivých datových čipů se data posbíraná ze snímačů vyčítají pomocí adaptéru, který je připojen k PC s instalovaným programem WSOK. Data z datového čipu se přenesou do programu a jsou vyhodnocena podle zadaných kritérií. Výsledkem je výpis pochůzek, přehledně zobrazený dle správnosti provedení. Je možné vygenerovat výpisy a přehledy pro zákazníky či jako podklady k fakturaci.


Komponenty

Snímač KOS

snímač KOS

Snímač přiřadí ke kódu načteného čipu časový údaj, který uloží ve své paměti. Kapacity snímačů jsou od 500 do 8000 událostí (1 načtení čipu = 1 událost). Výpočet vhodné kapacity snímače: počet kontrolních míst * 2 čipy * počet pochůzek za den * perioda-počet dní – vyčítání datovým čipem).

Neobsahuje žádné zbytečné ovládací prvky a díky nerezovému pouzdru je velmi odolný vůči nešetrnému zacházení.

Přejít do e-shopu >

Identifikační čipy
koscare

Tento veselý pomocník je umístěn u klienta. Je vybaven dvěmi kontrolními čipy, které jsou označeny jako Příchod a Odchod. Přiložením snímače k danému čipu se do paměti zaznamená datum a čas načtení bodu. V praxi se dá funkce přirovnat k jednoduchému docházkovému systému. Tyto čipy jsou nejen velmi odolné, ale především není potřeba v nich měnit baterii a jejich životnost je prakticky neomezená.

“Smajlík” může být potištěn adresou provozovatele a kontakty.

Zaslat poptávku >

Datový čipdatovy cip

Datové čipy obsahují paměť a baterii, dají se tedy přirovnat k FLASH disku. Přiložením ke snímači vyčtou 1000 událostí, které potom přenesou přes adaptér do PC. Pro jednodušší odlišení od běžných čipů jsou dodávány na červené klíčence.

Tímto speciálním čipem je možné také nastavovat čas ve snímačích nebo jen kopírovat data, aniž by došlo k jejich odstranění ze snímačů (určeno například pro inspekční kontroly).

Přejít do e-shopu >

Adaptér pro připojení k PC

adapter KOS

Adaptér slouží ke komunikaci mezi PC a čipy. Vyčítá a nastavuje datové nebo časové čipy, načítá kódy běžných čipů a slouží jako hardwarový klíč k programu WSOK (tzn. že pro unikátní výrobní číslo adaptéru existuje unikátní licenční kód vyhodnocovacího programu).

Adaptéry se vyrábějí pro USB.

Přejít do e-shopu >

Vyhodnocovací software WSOK

WSOKInteligentní program WSOK pracující pod operačním systémem MS Windows slouží zejména k zadávání, údržbě a tisku primárních tabulek (databází), kontrolních bodů, pečovatelů, snímačů a pochůzek.

Vyhodnocovací program zpracovává události o provedených pochůzkách, které jsou v podobě jednoduchých údajů o datu, čase a kódu identifikačního čipu (příchodu/odchodu) předány z datového čipu. Program vydává maximálně přehledné informace o názvech jednotlivých kontrolních míst, případně včetně jména pečovatele, který pochůzku vykonal.

Při zadání pochůzkových harmonogramů a specifikaci tras je vyhodnocovací software schopen automaticky vyhodnocovat správnost provedených obchůzek.

U všech výstupních údajů je program připraven kromě výstupů na obrazovku poskytnout i tiskovou podobu požadovaných sestav.

WSOK2WSOK2

Vlastnosti programu WSOK

 • Databáze snímačů, pečovatelů, kontrolních bodů a tras
 • Možnost definice individuálních obchůzkových tras
 • Prohlížení nebo tisk výpisů pro snímač, pracovníka, kontrolní bod a trasu v zadaném intervalu a rozsahu
 • Interní i zákaznické výpisy (výpisy se jmény pracovníků nebo pouze s jejich osobními čísly)
 • Provedené pochůzky z mnoha pohledů, individuální nastavení rozsahu výpisů
 • Funkce záložky
 • Možnost samostatného vyhodnocování různých klientů
 • Schopnost rozděleného zpracovávání pochůzkových dat podle lokalit
 • Automatická kontrola správnosti provedení pochůzek
 • Rozdělení pracovníků do skupin (např. různé pobočky)
 • Tabulka uživatelských oprávnění přístupu do programu
 • Editace pochůzkových údajů oprávněnými osobami
 • Export dat souborů
 • Archivace

minimalni konfiguraceMinimální konfigurace PC
Softwarová: Windows 95 a vyšší
Hardwarová: Procesor 486 a vyšší