Je možné údaje o provedených obchůzkách upravovat/měnit?

Ne, tuto možnost nepodporuje žádný z našich obchůzkových systémů. Pracovník ostrahy, revize či úklidu nijak nemůže opravit záznamy o provedené práci a ani uživatel ve vyhodnocovacím SW/obchůzkovém portálu nemá možnost editace pořízených obchůzkových dat. Jedině tak mohou být obchůzkové systémy oporou třeba při dokazování splnění povinností kontrolní činnosti v rámci případné pojistné události. Můžeme pak pro Vás vystavovat potřebná prohlášení pro pojišťovny i jiné úřední instituce, kde potřebujete doložit skutečně odvedenou práci.

Co s sebou na školení?

Je velmi důležité, aby si každý účastník školení přinesl svůj PC (notebook), který  bude v praxi využívat ke správě obchůzkové agendy v portálu PATROLCONTROL. V rámci školení si vše nejen nastaví ale také jednotlivé funkce může v průběhu školení v reálu vyzkoušet.

Připojení k WI-FI bude po celou dobu školení zajištěno.

Jaká je délka školení a kde probíhá?

Prvotní zaškolení do funkcí zařízení a portálu PATROLCONTROL trvá průměrně 3 hodiny a organizuje se u nás na Praze 9, zpravidla v pátek, aby na konci týdne bylo na školení více klidu. Pokud je vyžadováno školení v sídle klienta, jsou podmínky dojednávány individuálně.

Zaškolení do off-line obchůzkového systému (WSOK) trvá přibližně 1 hodinu.

Kdo mi pomůže s instalací a zaškolením?

Zákazník od nás vždy dostává maximum služeb, aby obchůzkový systém byl opravdovým pomocníkem od prvního dne používání. Obchůzková zařízení od nás odchází vždy nastavená pro okamžité použití.

Před prvním spuštěním do provozu doporučujeme využít odborné školení, která jsou pořádána pro nové zákazníky a uživatele zcela zdarma. Zejména u on-line systémů Active Guard, Active Track a mobilní aplikace, je zaškolení do portálu PATROLCONTROL nezbytné.

Mohu kombinovat typy obchůzkových snímačů dle typu objektu?

Ano, tuto variantu doporučujeme. Pro různé typy objektů a činností se mohou hodit jiné formy záznamu výkonu pracovních povinností. Veškeré záznamy získané prostřednictvím jakéhokoliv záznamového zařízení z naší nabídky, je možno vyhodnocovat a spravovat v rámci portálu PATROLCONTROL.

Jak pořídím obchůzkový systém?

Před prvním pořízením systému doporučujeme kontaktovat naše obchodníky. Proberete Vaše požadavky a oni Vám doporučí nejvhodnější variantu. Jelikož máme v nabídce všechny typy obchůzkových zařízení, získáte skutečně ten nejobjektivnější přístup a návrh řešení, který bude beze zbytku splňovat Vaše představy. Získáte zdarma komplexní cenovou nabídku, která zahrnuje i detailní popis navrhovaného řešení abyste se mohli snadno a správně rozhodnout.

V okamžiku, kdy budete mít jasno, stačí dát vědět jak jste se rozhodli a postup objednání, dodání, platby, školení již domluvíte s obchodníky operativně dle Vašich preferencí.

Před započetím využívání webového portálu sepíšeme společně smlouvu o využívání služeb portálu PATROLCONTROL. Smlouva je důležitá zejména pro Vás klienty, kdy Vám garantujeme kvalitativní rozsah služby nebo třeba ochranu Vašich dat a informací.

Je PATROLCONTROL v souladu s gdpr?

Ano, s osobními informacemi je v portálu PATROLCONTROL nakládáno zcela v souladu se zásadami GDPR. Poskytovatel portálu vystupuje v roli zpracovatele dat a partner – uživatel portálu je v roli správce dat. Ochranu informací detailně řeší smlouva o poskytování služeb portálu PATROLCONTROL, uzavíraná mezi poskytovatelem a klientem – uživatelem služeb portálu.

Co je portál patrolcontrol?

Webový portál, na kterém se shromažďují všechny informace z obchůzkových zařízení. Uživatelé, většinou manažeři či majitelé firem vstupují pod svým heslem do svého profilu ve kterém mohou spravovat veškerá připojená zařízení i parametry a požadavky obchůzek či revizí, mají dle svých uživatelských práv přehled o činnostech jednotlivých zařízení/osob. Portál PATROLCONTROL funguje na podobném principu jako elektronické bankovnictví s podobným zabezpečením dat.

Proč je mobilní telefon levnější než obchůzkový snímač?

Základní důvody jsou dva. Mobilní telefony se vyrábějí většinou v obrovských sériích zatímco specializovaná obchůzková zařízení proti tomu jsou miniaturní sériová výroba s absolutním důrazem na odolnost nejen skeletu ale také celé elektroniky. Obchůzková zařízení musí procházet náročným uživatelským prostředím, nejen z pohledu klimatických vlivů ale i mechanického zatížení, tedy jejich odolnost i architektura umožňující provedení servisu při případném poškození (nikoliv výměna celého zařízení), to vše jsou faktory, které sice zvyšují pořizovací cenu ale předurčují zařízení k mnohaletému využívání často bez jakýchkoliv udržovacích poplatků.

Je více typů obchůzkových systémů. Jak si vyberu ten správný?

Ano, s výběrem Vám ale vždy rádi pomohou naši obchodníci. V zásadě platí, že:

Pro NEJNÁROČNĚJŠÍ PROVOZY s minimálním přístupem ke zdrojům energie a náročnými klimatickými podmínkami je vhodný off-line systém KOSguard.  Nevyžaduje napájení, garance je 5 let, vydrží pády, teplo, zimu i vodu.

Pro obchůzky, revize či úklidy v budovách a uzavřených areálech V REÁLNÉM ČASE Je skvělým pomocníkem zařízení ActiveGuard, které je vyvinuto právě pro obchůzkové služby a činnosti s nimi spojené a příbuzné. Komunikuje v reálném čase, na centrální dispečink předává informace o obchůzkové činnosti v reálném čase, posílá SOS signál v případě ohrožení pracovníka, může telefonovat na předem určená tel. čísla a disponuje funkcí MAN DOWN.

OSAMOCENÍ PRACOVNÍCI V TERÉNU, ve velkých areálech využijí ideálně zařízení ActiveTrack, které disponuje shodnými funkcemi jako zařízení Active Guard a navíc má zaintegrovánu FUNKCI GPS, tedy vedle načítání kontrolních bodů na trase obchůzky, zapisuje do mapy pozici pracovníka. Toto zařízení se využívá často i pro mobilní patroly ve vozidlech.

Zejména pro ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY či areály s lehčí výrobou, eventové akce, detektivy apod. se skvěle hodí mobilní obchůzková aplikace. V rámci chytrého telefonu může fungovat vedle ostatních funkcí volitelná obchůzková aplikace, nebo verze Guard, která umožní mobilní telefon využívat čistě pro účely obchůzkové evidence. Aplikace vedle shromažďování údajů o obchůzkách, telefonování na předvolená tel. čísla a SOS tlačítka, umožňuje pořizování multimediálních záznamů (z obchůzek, revizí, úklidu).