Evidenci osob na stavbách vyžaduje zákon


Nastane-li mimořádní událost v prostorách stavby, je nezbytné zbát okamžitě aktuální stav přítomných.

Bez funkčního systému evidence mohou být následky fatální.

0
spekulací
0
o tolik rychlejší podklady pro mzdy
0
podle zákona

Jak snadno budete mít vše pod kontrolou

Příchod na pracoviště

Každý pracovník přicházející na pracoviště se identifikuje na čtečce terminálu svým identifikačním průkazem, kterým bývá zpravidla bezkontaktní identifikační karta RFID.

Vyhodnocení systémem

Systém zaregistruje jeho žádost o přístup, vyhodnotí jeho oprávnění a v případě kladného výsledku, odblokuje turniket, dveře, vrata nebo závoru. Do areálu tak vstoupí vždy jen oprávněné osoby.

Duplicitní kontrola

Paralelně může obsluha vrátnice na svém monitoru hlídat shodu v osobě vstupující do areálu a údaje v databázi osob uložené i s fotografií v obslužném SW.

Evidence docházky a kontrola přítomnosti v reálném čase

Systém SITEGATE je koncipován jako síťové cloudové řešení. Kombinuje vstupní nebo docházkové čtečkydo jednoho funkčního celku. Na jeden čip/kartu/otisk/fotografii je pak možno zaznamenávat průchody, ovládat turnikety, závory a jiné zábranné prvky a současně při rozšíření licence SW i evidovat docházku.

Celé řešení je propojeno protokolem TCP/IP a tedy systém není limitován jednou lokalitou, ale naopak nalezne využití i v rozsáhlých řešeních s mnoha dislokovanými pracovišti.

Správa systému je pomocí sofistikovaného cloudového SW, který je dostupný z www prohlížeče a nabízí možnost mít přehled z libovolného místa, kde je připojení k síti Internet. V systému SITEGATE CLOUD je samozřejmě docházku možno zaznamenávat i pomocí mobilních aplikací nebo virtuálních terminálů. Sdílená kapacita paměti řídící jednotky systému je 50.000 uživatelů/záznamů. Systém ukládá všechny záznamy o průchodech na cloudové šifrované úložiště a s ohledem na GDPR je následně po nastavené době anonymizuje. Správa ID čipů/karet je z CLOUD SW. Pro komunikaci je nutno řídící jednotku nebo docházkový terminál systému připojit do sítě Internet. Není-li síť přístupná přes pevné připojení, lze využít GSM/LTE modem s datovým tarifem.

Velkou výhodou celého řešení je možnost využít i čtečky jiných dodavatelů nebo již používané ID čipy/karty v jiných systémech. Systém SITEGATE CLOUD se standardně nabízí jako celek k pronájmu a to včetně turniketů a závor. Zákazník si následně hradí pouze instalaci a deinstalaci systému a spotřební materiál (ID karty).

KARTY

PŘÍVĚSKY

OTISKY

OBLIČEJ

Nejdůležitější přínos systému

 • Snížení zatížení pracovníka ostrahy při použití turniketu - usnadnění kontroly příchozích/odchozích osob
 • Splnění požadavku na okamžitý přehled osob ve střeženém prostoru
 • Úspora prostředků při evidenci docházky bez nutnosti další evidence
 • Zajištění vyšší bezpečnosti celého střeženého prostoru
 • Automatická kontrola příjezu a odjezdu vozidel (při osazení závory vjednovým systémem) - například odvoz zeminy na dočasnou skládku, kdy při zobrazení průjezdů je možno spočítat kolikrát vozidlo opustilo stavbu a není nutná neprůkazná evidence s možností lidské chyby

Pro stavby se hodí pronájem

Jelikož každá stavba je dříve či později donekonečna a staveniště se předá k užívání, končí v tom okamžiku i role systému SITEgate.

Proto máme zpracované podmínky pro dočasné využívání všech komponent systému formou pronájmu. Ten může být sjednán na pár týdnů či několik let.

Výhody při pronájmu:

 • Minimalizace vstupních nákladů a rizik
 • Neomezená záruka na všechny součásti systému
 • Odborná instalace všechh součástí a zaškolení obsluhy (je placené nad rámec pronájmu)
 • Rychlá reinstalace systému v případě změny monitorovaného prostoru
 • Variabilní možnosti rozšíření i redukce pronajatého řešení bez sankcí

Reference

Zanechte nám svůj e-mail  [recaptcha]

  Zavoláme Vám   [recaptcha]