Evidenci osob na stavbách vyžaduje zákon


Nastane-li mimořádní událost v prostorách stavby, je nezbytné zbát okamžitě aktuální stav přítomných.

Bez funkčního systému evidence mohou být následky fatální.

0
spekulací
0
o tolik rychlejší podklady pro mzdy
0
podle zákona

Jak snadno budete mít vše pod kontrolou

Příchod na pracoviště

Každý pracovník přicházející na pracoviště se identifikuje na čtečce terminálu svým identifikačním průkazem, kterým bývá zpravidla bezkontaktní identifikační karta RFID.

Vyhodnocení systémem

Systém zaregistruje jeho žádost o přístup, vyhodnotí jeho oprávnění a v případě kladného výsledku, odblokuje turniket, dveře, vrata nebo závoru. Do areálu tak vstoupí vždy jen oprávněné osoby.

Duplicitní kontrola

Paralelně může obsluha vrátnice na svém monitoru hlídat shodu v osobě vstupující do areálu a údaje v databázi osob uložené i s fotografií v obslužném SW.

Evidence docházky a kontrola přítomnosti

Systém umožňuje základní evidenci docházky, správu databází osob a přístupových oprávnění, správu elektronických karet při ztrátě či poškození.

Z obslužného SW snadno vytisknete/zobrazíte přehledné sestavy příchodů/odchodů, unikátních příchodů a neúspěšných pokusů o vstup při neplatných nebo blokovaných ID kartách.

Elektronický systém poskytuje kdykoliv informací o aktuálním stavu osob ve střeženém prostoru, monitorovaném v reálném čase.

Nejdůležitější přínos systému

  • Snížení zatížení pracovníka ostrahy při použití turniketu - usnadnění kontroly příchozích/odchozích osob
  • Splnění požadavku na okamžitý přehled osob ve střeženém prostoru
  • Úspora prostředků při evidenci docházky bez nutnosti další evidence
  • Zajištění vyšší bezpečnosti celého střeženého prostoru
  • Automatická kontrola příjezu a odjezdu vozidel (při osazení závory vjednovým systémem) - například odvoz zeminy na dočasnou skládku, kdy při zobrazení průjezdů je možno spočítat kolikrát vozidlo opustilo stavbu a není nutná neprůkazná evidence s možností lidské chyby

Pro stavby se hodí pronájem

Jelikož každá stavba je dříve či později donekonečna a staveniště se předá k užívání, končí v tom okamžiku i role systému SITEgate.

Proto máme zpracované podmínky pro dočasné využívání všech komponent systému formou pronájmu. Ten může být sjednán na pár týdnů či několik let.

Výhody při pronájmu:

  • Minimalizace vstupních nákladů a rizik
  • Neomezená záruka na všechny součásti systému
  • Odborná instalace všechh součástí a zaškolení obsluhy (je placené nad rámec pronájmu)
  • Rychlá reinstalace systému v případě změny monitorovaného prostoru
  • Variabilní možnosti rozšíření i redukce pronajatého řešení bez sankcí

Reference

Zanechte nám svůj e-mail
Zavoláme Vám