Co je portál patrolcontrol?

Webový portál, na kterém se shromažďují všechny informace z obchůzkových zařízení. Uživatelé, většinou manažeři či majitelé firem vstupují pod svým heslem do svého profilu ve kterém mohou spravovat veškerá připojená zařízení i parametry a požadavky obchůzek či revizí, mají dle svých uživatelských práv přehled o činnostech jednotlivých zařízení/osob. Portál PATROLCONTROL funguje na podobném principu jako elektronické bankovnictví s podobným zabezpečením dat.

Posted in .