Co když systém neakceptuje čip?

Jsou dva možné důvody:

  1. Po přiložení čipu na čtečku a ta problikne červeně – čip není pro tyto dveře povolen
  2. Po přiložení čipu na čtečku a ta nereaguje – použitý čip je vadný, nebo od jiného, nekompatibilního systému.
Posted in .