Co s sebou na školení?

Je velmi důležité, aby si každý účastník školení přinesl svůj PC (notebook), který  bude v praxi využívat ke správě obchůzkové agendy v portálu PATROLCONTROL. V rámci školení si vše nejen nastaví ale také jednotlivé funkce může v průběhu školení v reálu vyzkoušet.

Připojení k WI-FI bude po celou dobu školení zajištěno.

Posted in .