Jak dlouho trvá servis snímače Active Guard/Active Track?

Dle rozsahu poškození. Zpravidla jeden týden od doručení snímače na servis. Jestliže je nutné
snímač zaslat na servis do výrobního závodu, může se doba opravy prodloužit až na jeden měsíc.

Posted in .