Je možné údaje o provedených obchůzkách upravovat/měnit?

Ne, tuto možnost nepodporuje žádný z našich obchůzkových systémů. Pracovník ostrahy, revize či úklidu nijak nemůže opravit záznamy o provedené práci a ani uživatel ve vyhodnocovacím SW/obchůzkovém portálu nemá možnost editace pořízených obchůzkových dat. Jedině tak mohou být obchůzkové systémy oporou třeba při dokazování splnění povinností kontrolní činnosti v rámci případné pojistné události. Můžeme pak pro Vás vystavovat potřebná prohlášení pro pojišťovny i jiné úřední instituce, kde potřebujete doložit skutečně odvedenou práci.

Posted in .