Je možno místo čipů používat karty?

Ano, bezkontakní čipy jsou nejvíce používané pro možnost si čip umístit na svazek klíčů. Ale pokud je požadována místo čipů karta, stačí na tuto skutečnost upozornit pracovníka a ten karty nacení v cenové nabídce. Karty je následně možno i potisknout (např. logem, textem,…)

Posted in .