Je PATROLCONTROL v souladu s gdpr?

Ano, s osobními informacemi je v portálu PATROLCONTROL nakládáno zcela v souladu se zásadami GDPR. Poskytovatel portálu vystupuje v roli zpracovatele dat a partner – uživatel portálu je v roli správce dat. Ochranu informací detailně řeší smlouva o poskytování služeb portálu PATROLCONTROL, uzavíraná mezi poskytovatelem a klientem – uživatelem služeb portálu.

Posted in .