Je třeba kontaktovat servisní středisko před zasláním zařízení na opravu?

Jestliže není jasné, jaká část obchůzkového systému je vadná (snímač, datový čip, adaptér, dokovací stanice, problém v software), doporučujeme kontaktovat servisní středisko a konzultovat možnou příčinu závady.

Zařízení k opravě musí být zasláno v pevném obalu (kartónová krabička). Nedoporučujeme zasílat v běžné "bublinkové" obálce z důvodu možného poškození obalu a ztráty zařízení.

Posted in .