Jak dlouho trvá servis snímače PES/KOS?

Zpravidla jeden týden od doručení snímače na servis.

Posted in .