Musíme platit pravidelné poplatky po instalaci čipového systému?

Není-li sepsáno v Servisní smlouvě jinak, tak žádné další pravidelné platby objednatel NEPLATÍ.

Posted in .