Změna délky doby otevření dveří.

Pomocí SW správce systému nastaví dobu otevření dveří/sepnutí relé. Následně data zaktualizuje v řídící jednotce čipového systému. POZOR! každý zámek vyžaduje jinou dobu sepnutí relé a tedy před změnou přednastavených parametrů vše konzultujte s technikem dodavatele vstupního systému.

Posted in .