Historie společnosti DOBRÁ AGENTURA, s.r.o.

2018 – Ukazatele KPI

Prozatím jsme v roce 2018 stihli doplnit do portálu PATROLCONTROL výkonové ukazatele KPI, které se ihned staly mezi uživateli velmi populárním nástrojem.

Získáváme opětovně certifikát Prověřená společnost 2018.

2017 – Mobilní aplikace

Spustili jsme vlastní mobilní obchůzkovou aplikaci. Tímto krokem jako jediní na trhu zpracováváme obchůzková data ze všech dostupných technologií kromě sešitu a čárového kódu.

Získáváme certifikát Prověřená společnost 2017.

2016 – DOBRÁ AGENTURA

AVARIS s.r.o. předává veškeré obchodní aktivity na DOBRÁ AGENTURA s.r.o. a sám se stahuje do pozadí aby se věnoval především vývojovým aktivitám.

Stáváme se členem Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z.s.

2015 – DOMOVNÍK ROSTE

Spustili jsme vlastní mobilní obchůzkovou aplikaci. Tímto krokem jako jediní na trhu zpracováváme obchůzková data ze všech dostupných technologií kromě sešitu a čárového kódu.

Získáváme certifikát Prověřená společnost 2017.

2014 – PATROLCONTROL

Po náročném vývoji přicházíme na trh se zcela novým, vlastním webovým portálem PATROLCONTROL.

2013 – KOSbox a Active Track

Začátek podeje GSM komunikátoru DataBOX SIM (později přejmenováno na KOSbox).

Prodej Active Track (obchůzkové snímače v reálném čase s GPS) zahájen.

2011 – Webový portál

Spuštění on-line webového portálu pro správu obchůzkových zařízení.

2010 – Pobočka na Slovensku

Slovenská pobočka se stává samostatným subjektem. Odprodání českého podílu.

2009 – Active Guard

Po náročném vývoji přicházíme na trh se zcela novým, vlastním webovým portálem PATROLCONTROL.

2008 – DOMOVNÍK

Uvedení nové značky na trh – systém DOMOVNÍK, kontrola přístupů do bytových domů.

Zahájení spolupráce s polským dodavatelem obchůzkových systémů v reálném čase.

2007 – Viceprezidentka

Majitelka firem se stává viceprezidentkou Českého klubu bezpečnostních služeb.

2006 – Členství v ČKBS

Stáváme se členem ČKBS, o.s., abychom byli blíž svým klientům a pomáhali jim ze své pozice hájit jejich zájmy.

2005 – Stěhování

Stěhování do nových prostor v Horních Počernicích.

2004 – AVARIS SLOVAKIA

Zahájení vývoje významného projektu pro zbrojařskou firmu.

Založení pobočky na Slovensku.

2003 – SITEgate

První instalace systému pro kontrolu přítomnosti na stavbách – SITEgate.

2002 – KOSguard a UNIgate

Novelizace obchůzkových i docházkových systémů. Spuštění prodeje nové produktové značky obchůzkového systému KOSguard a její propojení s vyhodnocovacím SW WSOK.
Zahájen prodej nového přístupového a docházkového systému UNIgate a navázání spolupráce se software DOCHÁZKA A PŘÍSTUPY firmy RON SW, s.r.o.

2001 – Nový název

Založení druhé s.r.o., jejíž aktivity mají být zaměřené převážně na osvětovou a informační činnost v oboru bezpečnostních technologií a služeb.

AVARIS, s.r.o. zůstává po nečekaném vyhroceném odchodu společníka v držení pouze jedné majitelky. Období velkých změn. Dochází k přejmenování a reorganizaci firmy i produktové základny.

2000 – Změna na s.r.o.

Ze sdružení fyzických osob přechod na společnost s ručením omezeným. Veškeré aktivity sdružení přebírá s.r.o.

1999 – Přístup i docházka

Doplnili jsme sortiment o přístupové a docházkové systémy na čipy iButton a později i bezkontaktní karty.

1997 – Založeno sdružení

Počátky společnosti sahají až do roku 1997. Tehdy se jednalo o sdružení fyzických osob.

Hlavním zaměřením již tenkrát byl vývoj a výroba off-line obchůzkových systémů.