Historie společnosti DOBRÁ AGENTURA, s.r.o.

2022 – Medaile HK ČR, videa a ochrana telefonů MDM

Vytvořili jsme řadu videí. Naše paní jednatelka získala
zlatou medaili od prezidenta Hospodářské komory ČR
za dlouhodobou aktivní podporu podnikání.
Pro větší bezpečnost mobilní aplikace jsme do nabídky
doplnili pomocný MDM SW pro plné uzamčení telefonu proti používání nepovolených aplikací,
funkcí a možnost jeho vzdálené správy.

2021 – Inteligentní kování + sociální sítě

Právě nemožnost se potkávat s klienty nás přiměla k tomu, že jsme se začali více snažit na sociálních sítích.
Do sortimentu přístupových systémů – DOMOVNÍK jsme doplnili produkt „Inteligentní kování na dveře“.

2020

2020 – Nové funkce v portálu, YouTube kanál

Knihu výkonu strážní služby neboli deník obchůzky v portálu PATROLCONTROL stále zdokonalujeme, vývoj jde kupředu.
Ani v průběhu koronavirové krize neleníme, pracujeme dál. Poskytujeme on-line školení/webináře a tvoříme video návody, které zveřejňujeme postupně na vlastním
youtube kanálu.

2019

2019 – Vylepšení zabezpečení portálu

Tento rok byl velmi přínosný z hlediska vývoje dalších funkcí portálu PATROLCONTROL, kam přibyla evidence docházky a kniha výkonu strážní služby.
Obchůzkovou aplikaci jsme doplnili o multimédia, tedy pořizování audio a video záznamů z obchůzky je plně k dispozici.
Portál PATROLCONTROL se v první polovině roku přesunul na nejbezpečnější servery v ČR. Údaje našich klientů jsou tak v maximálním možném bezpečí.
Náš 4. ročník INTERSEC Dubaj se opět vydařil. Zahajujeme spolupráci s UAE, Kongem, Ghanou, rozšiřujeme obchod na Srí Lance.
Věnujeme se komunikaci na sociálních sítích.
Velmi úspěšná byla naše divize přístupových systémů. DOMOVNÍK pro bytové domy i přístupové systémy do komerčních prostor zaznamenaly rekordní prodeje a počet instalací.

2018 – Ukazatele KPI

Zahajujeme mezinárodní business. Prvním exotický klient mimo EU je z Angoly.
Do portálu PATROLCONTROL doplňujeme výkonové ukazatele KPI, které se ihned stávají mezi uživateli velmi populárním nástrojem.
Obhajujeme certifikát Prověřená společnost pro rok 2018.
3. rokem jsme součástí národní expozice na INTERSEC Dubaj.
Následuje první návštěva klienta na Srí Lance.

2017 – Mobilní aplikace

Spustili jsme vlastní mobilní obchůzkovou aplikaci. Jako jediní na trhu tímto zpracováváme obchůzková data ze všech dostupných technologií kromě sešitu a
čárového kódu.
Získáváme certifikát Prověřená společnost 2017.
Prezentujeme na veletrhu IFSEC v Londýně v rámci expozice partnerské firmy NAM systém, a.s.

2016 – DOBRÁ AGENTURA

AVARIS s.r.o. předává veškeré obchodní aktivity na DOBRÁ AGENTURA s.r.o. a sám se stahuje do pozadí aby se věnoval především vývojovým aktivitám.
Stáváme se členem Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z.s.
Poprvé se prezentujeme v rámci národní expozice na
mezinárodním veletrhu INTERSEC v Dubaji.

2015 – DOMOVNÍK ROSTE

Přístupový systám DOMOVNÍK se rozšiřuje o další spolupracující komponenty a systémy a stává se vyhledávaným řešením SVJ a bytových družstev.

Získáváme certifikát Prověřená společnost 2017.

2014 – PATROLCONTROL

Po náročném vývoji přicházíme na trh se zcela novým, vlastním webovým portálem PATROLCONTROL.

2013 – KOSbox a Active Track

Začátek podeje GSM komunikátoru DataBOX SIM (později přejmenováno na KOSbox).

Prodej Active Track (obchůzkové snímače v reálném čase s GPS) zahájen.

2011 – Webový portál

Spuštění on-line webového portálu pro správu obchůzkových zařízení.

2010 – Pobočka na Slovensku

Slovenská pobočka se stává samostatným subjektem. Odprodání českého podílu.

2009 – Active Guard

Zahájení spolupráce s polským dodavatelem obchůzkových systémů v reálném čase.

2008 – DOMOVNÍK

Uvedení nové značky na trh – systém DOMOVNÍK, kontrola přístupů do bytových domů.

2007 – Viceprezidentka

Majitelka firem se stává viceprezidentkou Českého klubu bezpečnostních služeb.

2006 – Členství v ČKBS

Stáváme se členem ČKBS, o.s., abychom byli blíž svým klientům a pomáhali jim ze své pozice hájit jejich zájmy.

2005 – Stěhování

Stěhování do nových prostor v Horních Počernicích.

2004 – AVARIS SLOVAKIA

Zahájení vývoje významného projektu pro zbrojařskou firmu.

Založení pobočky na Slovensku.

2003 – SITEgate

První instalace systému pro kontrolu přítomnosti na stavbách – SITEgate.

2002 – KOSguard a UNIgate

Novelizace obchůzkových i docházkových systémů. Spuštění prodeje nové produktové značky obchůzkového systému KOSguard a její propojení s vyhodnocovacím SW WSOK.
Zahájen prodej nového přístupového a docházkového systému UNIgate a navázání spolupráce se software DOCHÁZKA A PŘÍSTUPY firmy RON SW, s.r.o.

2001 – Nový název

Založení druhé s.r.o., jejíž aktivity mají být zaměřené převážně na osvětovou a informační činnost v oboru bezpečnostních technologií a služeb.

AVARIS, s.r.o. zůstává po nečekaném vyhroceném odchodu společníka v držení pouze jedné majitelky. Období velkých změn. Dochází k přejmenování a
reorganizaci firmy i produktové základny.

2000 – Změna na s.r.o.

Ze sdružení fyzických osob přechod na společnost s ručením omezeným. Veškeré aktivity sdružení přebírá s.r.o.

1999 – Přístup i docházka

Doplnili jsme sortiment o přístupové a docházkové systémy na čipy iButton a později i bezkontaktní karty.

1997 – Založeno sdružení

Počátky společnosti sahají až do roku 1997. Tehdy se jednalo o sdružení fyzických osob.

Hlavním zaměřením již tenkrát byl vývoj a výroba off-line obchůzkových systémů.