Kontrola obchůzky vždy a všude

Nekompromisní a nezničitelný, to je obchůzkový systém KOSguard. Odolný proti klimatickým vlivům, mechanickému poškození, bez vnějšího napájení, bez ovládacích prvků.

Zkontroluje obchůzku za všech okolností i na objektech bez elektřiny, bez GSM signálu, bez internetu.

0
měsíční náklady
0
nejodolnější řešení
0
let záruky

Obchůzková činnost pod kontrolou i bez konektivity

Bez sítí i elektřiny

I v místech, kde nejsou nebo nemohou být k dispozici on-line sítě. Dokonce i tam, kde není přístup k elektrickému napájení, může fungovat kvalitní kontrola nad plněním svěřených úkolů při ostraze majetku a osob.

Odolnost snímače i kontrolních bodů

I v náročných klimatických a provozních podmínkách se obchůzkový pracovník pomocí snímače KOSguard identifikuje na kontrolních místech vyznačených vysoce odolnými kontaktními čipy iButton (letmým přiložením snímače k čipu dojde k načtení jeho kódu a času načtení do paměti snímače KOSguard).

Sběr dat o obchůzkách

Ve stanovených časech nebo při inspekcích na pracovišti načte vedoucí pracovník údaje o obchůzkách do paměťového (datového) čipu, který má zpravidla prakticky umístěný na kroužku s klíči. Datový čip se dá přirovnat k flask-disku či databance a informace o obchůzkách jím přenese do obchůzkového softwaru k vyhodnocení či archivaci.

obchuzkovy snimac KOS

Údaje o obchůzkách na jednom místě

Lokální SW WSOK

Data se mohou vyhodnocovat pomocí lokálního softwaru WSOK. Není potřeba připojení k internetu a PC musí splňovat jen základní požadavky.

Portál PATROLCONTROL

Na webovém portálu lze vyhodnocovat a spravovat údaje ze všech obchůzkových snímačů (on-line i off-line) z naší nabídky současně.

vyhodnocovací sw pro obchůzky

,

Lokální SW WSOK pro správu a vyhodnocení obchůzek

Stále existuje mnoho pracovišť, kde není vhodné nebo možné spravovat jakýkoliv SW vzdáleně a jsou preferovány lokální instalace všech obslužných SW.

Zde je maximálně vhodné využít SW WSOK, který pracuje pod OS Windows.

Program umožňuje kompletní vedení databáze strážných, zařízení, kontrolních bodů a tras, prohlížení nebo tisk výpisů obchůzek z různých pohledů. Umožňuje automatickou kontrolu správnosti provedených obchůzek a archivaci dat. SW je k dispozici ve dvou variantách:

  1. WSOK Standard - pro max. 10 strážných, 50 kontrolních bodů a 2 snímače
  2. WSOK Profesionál - s neomezenou kapacitou databází

Webová správa obchůzek - portál PATROLCONTROL


Veškeré informace o obchůzkách je možno evidovat v rámci webového portálu PATROLCONTROL, kam vstupují oprávnění uživatelé skrze zabezpečený přístup. V portálu je vedena veškerá obchůzková agenda, dokonce ze všech případných i různých typů obchůzkových zařízení.

Při správě  snímačů KOSguard zajišťuje portál shodné funkce, jako SW WSOK. Rozdíl a výhoda spočívá u portálu v jeho obslužnosti odkudkoliv, kde je připojení k internetu.

Na jednom místě získáte přehled o obchůzkách ze všech objektů.

Funkce systému KOSguard


obchůzkový systém KOS

 

 

Obchůzkový systém KOSguard je vhodný do nejnáročnějších prostředí


Všude tam, kde je zapotřebí evidovat obchůzku, ale není k dospozici napájení,
mobilní sítě ani internet a nemůže být zajištěno slušné zacházení se zařízením.

DOBRÁ BEZPEČNOSTNÍ AGENTURA
garantuje kvalitu služeb


Nestačí jen teoreticky nastavený plán obchůzkové kontroly svěřeného areálu, budovy, majetku. DOBRÁ BEZPEČNOSTNÍ AGENTURA dokládá splnění svých povinnosti, nepřetržitě monitoruje pohyb i výkony svých strážných.

Protože jedině důsledná ostraha má smysl.

Technické parametry snímače KOSguard


Technické parametry v PDF

Zanechte nám svůj e-mail    [recaptcha]

    Zavoláme Vám      [recaptcha]