Odpovědi na nejčastější otázky

Obchůzka - obecné dotazy

K čemu potřebuji systém obchůzkové kontroly?

Pravidelná kontrolní, úklidová nebo revizní činnost jistě může probíhat i bez elektronického záznamového systému. Ale jen pomocí neovlivnitelného elektronického systému budete mít reálné informace o skutečné kvalitě a rozsahu provedených činností.

Pro koho je obchůzkový systém důležitý?

Elektronický systém kontroly obchůzky důležitý pro všechny zainteresované strany protože zamezuje dohadům. Hlídač nebo kontrolní či revizní pracovník případně pracovník úklidu prokazují, že plnili své povinnosti v zadaném rozsahu a kvalitě. Jejich zaměstnavatel může totéž prokazovat svým klientům, pojišťovně či státním institucím při pochybnostech, škodách na zdraví či na majetku atp.

Obchůzkový systém chrání poctivé a odhalí ledabylé.

Je více typů obchůzkových systémů. Jak si vyberu ten správný?

Ano, s výběrem Vám ale vždy rádi pomohou naši obchodníci. V zásadě platí, že:

Pro NEJNÁROČNĚJŠÍ PROVOZY s minimálním přístupem ke zdrojům energie a náročnými klimatickými podmínkami je vhodný off-line systém KOSguard.  Nevyžaduje napájení, garance je 5 let, vydrží pády, teplo, zimu i vodu.

Pro obchůzky, revize či úklidy v budovách a uzavřených areálech V REÁLNÉM ČASE Je skvělým pomocníkem zařízení ActiveGuard, které je vyvinuto právě pro obchůzkové služby a činnosti s nimi spojené a příbuzné. Komunikuje v reálném čase, na centrální dispečink předává informace o obchůzkové činnosti v reálném čase, posílá SOS signál v případě ohrožení pracovníka, může telefonovat na předem určená tel. čísla a disponuje funkcí MAN DOWN.

OSAMOCENÍ PRACOVNÍCI V TERÉNU, ve velkých areálech využijí ideálně zařízení ActiveTrack, které disponuje shodnými funkcemi jako zařízení Active Guard a navíc má zaintegrovánu FUNKCI GPS, tedy vedle načítání kontrolních bodů na trase obchůzky, zapisuje do mapy pozici pracovníka. Toto zařízení se využívá často i pro mobilní patroly ve vozidlech.

Zejména pro ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY či areály s lehčí výrobou, eventové akce, detektivy apod. se skvěle hodí mobilní obchůzková aplikace. V rámci chytrého telefonu může fungovat vedle ostatních funkcí volitelná obchůzková aplikace, nebo verze Guard, která umožní mobilní telefon využívat čistě pro účely obchůzkové evidence. Aplikace vedle shromažďování údajů o obchůzkách, telefonování na předvolená tel. čísla a SOS tlačítka, umožňuje pořizování multimediálních záznamů (z obchůzek, revizí, úklidu).

Proč je mobilní telefon levnější než obchůzkový snímač?

Základní důvody jsou dva. Mobilní telefony se vyrábějí většinou v obrovských sériích zatímco specializovaná obchůzková zařízení proti tomu jsou miniaturní sériová výroba s absolutním důrazem na odolnost nejen skeletu ale také celé elektroniky. Obchůzková zařízení musí procházet náročným uživatelským prostředím, nejen z pohledu klimatických vlivů ale i mechanického zatížení, tedy jejich odolnost i architektura umožňující provedení servisu při případném poškození (nikoliv výměna celého zařízení), to vše jsou faktory, které sice zvyšují pořizovací cenu ale předurčují zařízení k mnohaletému využívání často bez jakýchkoliv udržovacích poplatků.

Co je portál patrolcontrol?

Webový portál, na kterém se shromažďují všechny informace z obchůzkových zařízení. Uživatelé, většinou manažeři či majitelé firem vstupují pod svým heslem do svého profilu ve kterém mohou spravovat veškerá připojená zařízení i parametry a požadavky obchůzek či revizí, mají dle svých uživatelských práv přehled o činnostech jednotlivých zařízení/osob. Portál PATROLCONTROL funguje na podobném principu jako elektronické bankovnictví s podobným zabezpečením dat.

Je PATROLCONTROL v souladu s gdpr?

Ano, s osobními informacemi je v portálu PATROLCONTROL nakládáno zcela v souladu se zásadami GDPR. Poskytovatel portálu vystupuje v roli zpracovatele dat a partner – uživatel portálu je v roli správce dat. Ochranu informací detailně řeší smlouva o poskytování služeb portálu PATROLCONTROL, uzavíraná mezi poskytovatelem a klientem – uživatelem služeb portálu.

Jak pořídím obchůzkový systém?

Před prvním pořízením systému doporučujeme kontaktovat naše obchodníky. Proberete Vaše požadavky a oni Vám doporučí nejvhodnější variantu. Jelikož máme v nabídce všechny typy obchůzkových zařízení, získáte skutečně ten nejobjektivnější přístup a návrh řešení, který bude beze zbytku splňovat Vaše představy. Získáte zdarma komplexní cenovou nabídku, která zahrnuje i detailní popis navrhovaného řešení abyste se mohli snadno a správně rozhodnout.

V okamžiku, kdy budete mít jasno, stačí dát vědět jak jste se rozhodli a postup objednání, dodání, platby, školení již domluvíte s obchodníky operativně dle Vašich preferencí.

Před započetím využívání webového portálu sepíšeme společně smlouvu o využívání služeb portálu PATROLCONTROL. Smlouva je důležitá zejména pro Vás klienty, kdy Vám garantujeme kvalitativní rozsah služby nebo třeba ochranu Vašich dat a informací.

Mohu kombinovat typy obchůzkových snímačů dle typu objektu?

Ano, tuto variantu doporučujeme. Pro různé typy objektů a činností se mohou hodit jiné formy záznamu výkonu pracovních povinností. Veškeré záznamy získané prostřednictvím jakéhokoliv záznamového zařízení z naší nabídky, je možno vyhodnocovat a spravovat v rámci portálu PATROLCONTROL.

Kdo mi pomůže s instalací a zaškolením?

Zákazník od nás vždy dostává maximum služeb, aby obchůzkový systém byl opravdovým pomocníkem od prvního dne používání. Obchůzková zařízení od nás odchází vždy nastavená pro okamžité použití.

Před prvním spuštěním do provozu doporučujeme využít odborné školení, která jsou pořádána pro nové zákazníky a uživatele zcela zdarma. Zejména u on-line systémů Active Guard, Active Track a mobilní aplikace, je zaškolení do portálu PATROLCONTROL nezbytné.

Jaká je délka školení a kde probíhá?

Prvotní zaškolení do funkcí zařízení a portálu PATROLCONTROL trvá průměrně 3 hodiny a organizuje se u nás na Praze 9, zpravidla v pátek, aby na konci týdne bylo na školení více klidu. Pokud je vyžadováno školení v sídle klienta, jsou podmínky dojednávány individuálně.

Zaškolení do off-line obchůzkového systému (WSOK) trvá přibližně 1 hodinu.

Co s sebou na školení?

Je velmi důležité, aby si každý účastník školení přinesl svůj PC (notebook), který  bude v praxi využívat ke správě obchůzkové agendy v portálu PATROLCONTROL. V rámci školení si vše nejen nastaví ale také jednotlivé funkce může v průběhu školení v reálu vyzkoušet.

Připojení k WI-FI bude po celou dobu školení zajištěno.

Je možné údaje o provedených obchůzkách upravovat/měnit?

Ne, tuto možnost nepodporuje žádný z našich obchůzkových systémů. Pracovník ostrahy, revize či úklidu nijak nemůže opravit záznamy o provedené práci a ani uživatel ve vyhodnocovacím SW/obchůzkovém portálu nemá možnost editace pořízených obchůzkových dat. Jedině tak mohou být obchůzkové systémy oporou třeba při dokazování splnění povinností kontrolní činnosti v rámci případné pojistné události. Můžeme pak pro Vás vystavovat potřebná prohlášení pro pojišťovny i jiné úřední instituce, kde potřebujete doložit skutečně odvedenou práci.

Domovník - před instalací

Jak zjistím cenu a typ vhodného systému?

Ideální je kontaktovat naše obchodní odd. buď zasláním kontaktních údajů z www formuláře na našich webových stránkách, nebo můžete přímo telefonicky. Náš pracovník vám zavolá v co nejkratší době zpět a dohodne s vámi osobní schůzku, případně u orientačních poptávek vám vše vysvětlí telefonicky. Následně vám odešleme nezávaznou cenovou nabídku.

Na jaké dveře je možno čipový systém nainstalovat?

Dveře nejsou podstatné. Důležité je, jaký se použije dveřní zámek. Základní varianta jsou tzv. bzučáky (elektromagnetické otvírače). Další možnost je samozamykací, elektromechanický, nebo elektromotorický dveřní zámek. Vstupní systém je možno připojit i na automatické dveře, vrata s elektropohonem, nebo například s magnetickou přídrží. Tedy na většinu elektro dveřních zámků.

Je potřeba tahat kabely?

Není. Máme i systémy, které jsou napájeny z akučlánků s výdrží až 2 roky. U těchto systémů není tedy nutná prakticky žádná elektroinstalace, která by narušovala vzhled vstupních a ostatních prostor.

Co se stane, když nepůjde proud?

Všechny systémy jsou vždy zálohované a i při výpadku napájení je systém v provozu na akumulátor. Akumulátor vydrží systém napájet několik hodin, až dní. U systémů DOMOVNÍK SMART minimálně rok

Uvidím záznamy o průchodech?

Záleží na výběru čipového systému. Základní provedení systémů DOMOVNÍK a DOMOVNÍK+ data o průchodech neukládají, jelikož už z principu vpustí POUZE osoby s platným čipem. S ohledem na GDPR je potřeba si také rozmyslet, zda data o průchodech využiji.
U vyšších verzí systémů DOMOVNÍK a DOMOVNÍK+ se záznamy ukládají pro další zpracování a provozovatel systému si je může vždy sám zobrazit v SW.
Systém DOMOVNÍK SMART ukládá 2000 posledních záznamů, které ale vyčítá pouze technik speciální čtečkou a data následně vytiskne.

Je nutno pro instalaci čipového systému měnit dveře?

Základem je, zda jsou dveře funkční a bez poškození. Pokud není nainstalován vhodný zámek, můžeme nainstalovat vhodný typ do prakticky libovolných dveří.

Máme již vybraného dodavatele nových dveří, půjde čipový systém nainstalovat i k novým dveřím?

Pokud je zvolen vhodný zámek, tak půjde. Ideální je, když nás nakontaktujete na vašeho dodavatele dveří a my s ním vše ostatní vyřešíme.

Pokud budeme čipový systém instalovat na více míst, je možno každému čipu povolit pouze konkrétní dveře?

Ano, samozřejmě lze každému čipu nastavit, do kterých dveří bude mít přístup.

Můžeme si čipy programovat do systémů sami?

U čipových systémů DOMOVNÍK a DOMOVNÍK+ ano, pomocí dodávaného jednoduchého SW. U čipového systému DOMOVNÍK SMART se tato možnost v základu nenabízí. Přidání nových čipů a náhrada za ztracené se u tohoto systému děje pouhým přiložením nového čipu na povolené čtečky.

Budeme moci po instalaci čipového systému otvírat dveře domovními telefony?

Ano, u všech námi dodávaných systémů je možno dveře dále bez omezení otvírat z domovních telefonů. Doporučujeme již při poptávce informovat pracovníka, že tuto funkci využíváte a dále chcete využívat.

Je možno místo čipů používat karty?

Ano, bezkontakní čipy jsou nejvíce používané pro možnost si čip umístit na svazek klíčů. Ale pokud je požadována místo čipů karta, stačí na tuto skutečnost upozornit pracovníka a ten karty nacení v cenové nabídce. Karty je následně možno i potisknout (např. logem, textem,…)

Jak jsou chráněny čipy systému DOMOVNÍK proti kopírování?

U čipového systému DOMOVNÍK používáme většinou čipy/karty RFID 125 kHz, které tuto ochranu nemají. To však systém nedegraduje, jelikož při ztrátě, nebo obavě, že váš čip byl bez vašeho vědomí kopírován, je možno jej smazat a tím i jeho kopie a nahradit s minimálními náklady za jiný.
U čipového systému DOMOVNÍK se čtečkou na čipy MIFARE 13,56 MHz je ochrana proti kopírování výrazně vyšší a to především náklady na kopírovací zařízení a ekonomickou nerentabilitou.
U systémů DOMOVNÍK+ a SMART jsou čipy DESFIRE 13,56 MHz 100% nezkopírovatelné a jsou námi doporučovány všude tam, kde je nutno zajistit vyšší míru bezpečnosti.

Je možno používat k vstupnímu systému např. karty LÍTAČKA, nebo bezkontaktní platební karty?

Ano, toto není problém a u platebních karet se uživatel nemusí bát ztráty peněz, nebo jejího poškození. Čtečka čte pouze výrobní číslo ID karty a neumí z ní číst nic jiného. Také do ní neumí nic nahrávat.

Jaký je rozdíl mezi používanými čipy?

V základu ID čipy rozlišujeme na kontaktní (iButton/Dallas) a bezkontaktní (RFID, MIFARE, DESFIRE, HID a další).
Kontaktní čipy je nutno vždy pro načtení jejich kódu přiložit do „misky“ na čtečce. Bezkontaktní ID čipy stačí ke čtečce pouze přiblížit.

Na jak velkou vzdálenost čip čtečka načte?

Čtecí vzdálenosti se velice liší. Obecně je možno konstatovat, že čím méně zabezpečený čip je, tím na delší vzdálenost čte. tedy například RFID čip EM125 kHz čte až na 10 cm, ID karta někdy i více. Mnohem bezpečnější karty MIFARE/DESFIRE 13/56 MHz čtou na vzdálenost 2-5 cm. ID karty, které mají většinou větší integrovanou anténu čtou na delší vzdálenost, než plastové čipy ve tvaru přívěsku na klíče. 

Je možno mít čipy v různých barvách?

U plastových ID čipů je dle stavu na skladu možno dodat několik různých barev. Dále je možno ke každému čipu dodat barevnou polepku (10 různých barev).

Je možno po instalaci čipového vstupního systému využívat stávající klíče?

Ano. Ale standardně to nedoporučujeme, jelikož většinou nemáte přehled o množství a distribuci klíčů a především o ztracených. Následně pak ztracený, nebo nevrácený klíč je možno zneužít do vniknutí do objektu bez vašeho vědomí. Doporučujeme vložku vyměnit a klíče ponechat např. pouze představenstvu pro případ servisu dv. zámku, nebo jiné situace.

Co musím mít připraveno před instalací čipového vstupního systému?

Všechny podklady pro připravenost vám sdělí náš pracovník při objednání systému, nebo při prohlídce místa instalace.
U systémů DOMOVNÍK a DOMOVNÍK+ se jedná hlavně o:
 • Nainstalovaný vhodný dveřní zámek, pokud není součástí dodávky.
 • Přívod 230V pro napájení zálohovaného zdroje vstupního systému.
 • Seznam vchod/byt/počet čipů pro základní naprogramování systému.
 • Notebook pro instalaci SW.
 • Osobu, která bude školena pro obsluhu SW a systému.
U systémů DOMOVNÍK SMART se jedná hlavně o:
 • Nainstalovaný vhodný dveřní zámek, pokud není součástí dodávky.
 • Seznam vchod/byt/počet čipů pro základní naprogramování systému.

Jaké je životnost ID čipu/karty?

ID čip/karta nemá žádný zdroj napájení, tedy v podstatě pokud není mechanicky poškozen/a funguje neomezeně dlouho.

Jak dlouho trvá instalace vstupního systému?

Pokud se instaluje čipový systém na 1 dveře, trvá max. 1 den
Je-li instalace na více dveří, záleží na rozsahu celého řešení a množství kabeláží. Odhacem cca 1,5 dne na 1 dveře.
Při instalaci dveřních zámků je potřeba připočíst cca 0,5 dne na dveře.

Domovník - po realizaci

Jak přidat/smazat čip?

Správu čipů si správce systému dokáže pomocí SW zajistit sám. Obecně v SW nahradí ztracený šip novým, případně vytvoří nový čip a následně data zaktualizuje v řídící jednotce/kách čipového systému. tato operace je jednoduchá a trvá cca 5 minut.

Změna délky doby otevření dveří.

Pomocí SW správce systému nastaví dobu otevření dveří/sepnutí relé. Následně data zaktualizuje v řídící jednotce čipového systému. POZOR! každý zámek vyžaduje jinou dobu sepnutí relé a tedy před změnou přednastavených parametrů vše konzultujte s technikem dodavatele vstupního systému.

Co když systém neakceptuje čip?

Jsou dva možné důvody:

 1. Po přiložení čipu na čtečku a ta problikne červeně – čip není pro tyto dveře povolen
 2. Po přiložení čipu na čtečku a ta nereaguje – použitý čip je vadný, nebo od jiného, nekompatibilního systému.

Co když dojde k poškození systému?

Je-li poškozena čtečka, nebo jiná část vstupního systému, případně není-li systém funkční, co nejrychleji kontaktujte naše servisní odd. (kontakt naleznete na našich www stránkách).

Jsou data vstupního systému zálohována?

Záleží na tom, kdo systém spravuje. Pokud systém spravuje provozovatel, je zálohování dat na jeho zodpovědnosti. data je potřeba zálohovat nejen na lokální disk, ale ideálně na 2 další místa (každé jiné – např. externí HDD a třeba Cloud).
Pokud systém spravuje dodavatel čipového systému/servisní organizace, pak zodpovědnost na zálohování dat je na nich.

Je nutno sepisovat Servisní smlouvu v záruční době?

Není, ale doporučujeme, jelikož je závazná pro obě strany. Standardní Servisní smlouva obsahuje veškeré potřebné kontaktní údaje obou stran, rozsah servisních prací a ceny služeb u mimozáručních úkonů.

Musíme platit pravidelné poplatky po instalaci čipového systému?

Není-li sepsáno v Servisní smlouvě jinak, tak žádné další pravidelné platby objednatel NEPLATÍ.

Vyžaduje vstupní čipový systém pravidelný servis?

Ideální je minimálně 1x za rok kontrolovat fyzický stav systému a napětí záložního akumulátoru, stav dveřního zámku a dveřního zavírače, včetně součástí dveří. Jejicha doseřízení a dotažení všech spojů.

Technické dotazy KOS/PES

Jak se projevuje slabá baterie u snímače?

Snímač PES:
Obtížné vyčítání dat, snímač nereaguje na přiložení k čipu.

Snímač KOS:
Snímač při přiložení k čipu vydává servisní trojtón.

Mohu vyměnit baterii ve snímači KOS/PES sám?

Ne, baterie není uživatelsky vyměnitelná. Baterie se mění výhradně v servisním středisku výrobce
zařízení.

Jak dlouho trvá servis snímače PES/KOS?

Zpravidla jeden týden od doručení snímače na servis.

Lze „zachránit“ data z paměti snímače?

Snímač PES:
– Většinou ne, při vybití baterie se paměť snímače vymaže.

Snímač KOS:
– Zpravidla ano, při vybití snímače zůstanou data v paměti zachována.

Technické dotazy ActiveGuard/Track

Mohu vyměnit akumulátor sám?

Ano, akumulátor je uživatelsky vyměnitelný.

Jak zjistím typ akumulátoru?

Na akumulátoru je výrobní štítek. Pokud výrobní štítek chybí, lze se u snímačů Active Guard
orientovat podle výrobního čísla. Výrobní číslo do 059999 typ akumulátoru GBP853560.

Od výrobního čísla 066000 je typ akumulátoru GBP853560A nebo LP-903450AG. Akumulátory se liší
připojovacím konektorem.

Akumulátor pro snímač Active Track má označení GBP553560 nebo NCA 103450DA.V případě
nejasností doporučujeme kontaktovat dodavatele a konzultovat přesný typ akumulátoru.

Vymažou se uživatelská data z paměti snímače při výměně akumulátoru?

Ne, data jsou na server odesílána ihned po načtení snímačem.

Jak dlouho trvá servis snímače Active Guard/Active Track?

Dle rozsahu poškození. Zpravidla jeden týden od doručení snímače na servis. Jestliže je nutné
snímač zaslat na servis do výrobního závodu, může se doba opravy prodloužit až na jeden měsíc.

Lze po dobu opravy zapůjčit náhradní zařízení?

Ano. Do vyčerpání kapacity zařízení určených k zápůjčce.

Jak zaslat snímač nebo jinou součást obchůzkového systému na servis?

Osobní předání v servisním středisku dodavatele v běžné pracovní době.

 • zaslat snímač na servis na adresu servisního střediska
 • objednat vyzvednutí opravy servisním střediskem. Vyzvednutí je zpoplatněno běžným
  manipulačním poplatkem dle ceníku. Minimální velkost krabičky je v tomto případě 11×15 centimetrů (velikost štítku přepravní společnosti).

Co musí balíček obsahovat mimo zařízení zaslaného na servis?

Průvodní dopis k opravě (objednávku opravy s kontaktní osobou a telefonem která může schválit opravu včetně ceny). V případě požadavku na cenovou nabídku e-mailový kontakt.

Je třeba kontaktovat servisní středisko před zasláním zařízení na opravu?

Jestliže není jasné, jaká část obchůzkového systému je vadná (snímač, datový čip, adaptér, dokovací stanice, problém v software), doporučujeme kontaktovat servisní středisko a konzultovat možnou příčinu závady.

Zařízení k opravě musí být zasláno v pevném obalu (kartónová krabička). Nedoporučujeme zasílat v běžné "bublinkové" obálce z důvodu možného poškození obalu a ztráty zařízení.