Obchůzka na webu

Obchůzková kontrolní činnost je smysluplná pouze pokud je prováděna důsledně a prokazatelně dle nastavených pravidel.

Reporty o činnosti obchůzkářů a efektivní správu obchůzkových dat i vyhodnocení obchůzek v on-line režimu a dostupné odkudkoliv poskytuje portál PATROLCONTROL.

0
instalace
0
Kč za hodinu*

*) výpočet ceny za provoz portálu PATROLCONTROL (30 dní v měsíci)

0
centrální vyhodnocení

Obchůzkáři on-line a v bezpečí

Dispečink

Pracovníci centrálního dispečinku bezpečnostní agentury získávají prostřednictvím webového portálu PATROLCONTROL o všech obchůzkových událostech, alarmových stavech a monitorovaných osobách.

Přístup dle práv

Přístup k obchůzkovým datům je umožněn vždy v rozsahu dle přístupových oprávnění  z jakéhokoliv PC (tabletu či chytrého telefonu) připojeného k internetu.

Bezpečí pracovníků

Díky spolupráci portálu PATROLCONTROL s obchůzkovými zařízeními v reálném čase se vedle zvýšení kvality pracovních výkonů dosahuje i výrazného zvýšení osobní bezpečnosti pracovníků na obchůzce.

,

Kontrola, evidence a údržba obchůzek odkudkoliv


Portál PATROLCONTROL je možné spravovat prostřednictvím různých HW zařízení od běžného PC přes tablety či smartphony. Dokud nad obchůzkovou činností má uživatel všude, kde je připojen k internetu.

Do webového portálu PATROLCONTROL vstupují uživatelé skrze zabezpečené připojení a mohou zde spravovat veškerou svěřenou obchůzkovou agendu.

V rámci portálu PATROLCONTROL je možno spravovat agendu strážných, objektů, zařízení, kontrolních bodů i tras, evidovat a řešit odchylky v běžných činnostech strážných při výkonu služby.

 • Hlídá včasný nástup strážného do služby
 • Započetí a ukončení obchůzky
 • Splnění všech kontrolních bodů (např. v přesném pořadí, časovém intervalu)
 • GPS lokalizace pracovníka ostrahy
 • Kontrola bdělosti strážných

Typ snímače si zvolíte podle svých představ


Důležitou součástí celého procesu kontrolu obchůzkových výkonů jsou samozřejmě záznamová zařízení - obchůzkové snímače. Jedině u nás si můžete vybrat z různých typů zařízení od off-line odolných snímačů, přes snímače v reálném čase až po elegantní mobilní aplikaci v chytrém telefonu.

Typy snímačů:

Jen u nás je na výběr hned z několika typů, které je možné kombinovat dle charakteru a požadavku objektu.

ON-LINE


OFF-LINE


Mobilní aplikace

V reálném čase

Bezkontaktní čtení (NFC)

Hlasová komunikace

Přínos BOZP

Active Track

V reálném čase

Bezkontaktní čtení (RFID)

Hlasová komunikace

Přínos BOZP

GPS lokalizace

KOSguard

Zpětné vyhodnocení

Kontaktní čtení (čipy iButton)

I pro objekty bez elektřiny

Odolné provedení

Kam se hodí obchůzkový systém?


Všude tam, kde mají být pracovníci ve správný čas na svém místě.

 • strážní na obchůzkách
 • strážníci státních i městských policií
 • revizní pracovníci
 • osamoceně pracující v terénu (např. lesní správa)
 • pečovatelé

DOBRÁ BEZPEČNOSTNÍ AGENTURA
garantuje kvalitu služeb


Nestačí jen teoreticky nastavený plán obchůzkové kontroly svěřeného areálu, budovy, majetku. DOBRÁ BEZPEČNOSTNÍ AGENTURA dokládá splnění svých povinnosti, nepřetržitě monitoruje pohyb i výkony svých strážných.

Protože jedině důsledná ostraha má smysl.

Už žádné stohy papírových záznamů!

Záznamy ostrahy on-line

Prohledávejte knihy on-line, ne hromady papírů v archivu. Portál nově obsahuje:

 • deník směn/služeb na obchůzkách
 • kniha výkonu služby
 • knihu návštěv
 • knihu vjezdu vozidel
 • události směny/služby

Více napoví návod na YouTube zde.

Klíčové hospodářství

Klíčové hospodářství online

Základní evidence příjmu a výdeje klíčů

V rámci portálu PATROLCONTROL, který slouží primárně pro monitoring obchůzkové činnosti, je možné využívat MODUL KLÍČOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ, který řeší jednoduše a efektivně identifikaci a evidenci libovolného množství klíčů spravovaných ve spolpráci se snímači Active Guard/Active Track nebo mobilním telefonem a bezkontaktních přívěsků.

Klíčové hospodářství ihned, bez investic

Uživatel hradí pouze měsíční poplatek za nadstavbu k portálu PATROLCONTROL.

Elektronický záznam příjmu a výdeje

Identifikace operací s klíči pomocí snímače Active Guard, Active Track nebo telefonů s aplikací PATROLCONTROL GSM.

Umístění klíčů v jakékoliv skříňce/trezoru

Pro skladování klíčů lze využít stávajících klíčových schránek.Evidence klíčů v portálu PATROLCONTROL

Bezkontaktní identifikace klíčů

Prostřednictvím RFID čipu v klíčence nebo v nálepce.

Správa a údržba agendy on-line

Kontrola správnosti výdeje i délky zapůjčení, poplachové hlášení v případě porušení nastavených pravidel.

Nepřetržité sledování operací s klíči

Sledování manipulací s jednotlivými klíči z webového portálu PATROLCONTROL.

Možnost editace oprávnění

Dle různých režimů lze nastavovat oprávnění pro manipulaci s jednotlivými klíči.

Automatická kotnrola správnosti

Kontrola správnosti výdeje i délky zápůjčky, poplachové hlášení v případě porušení nastavených pravidel.

Okamžitý přehled o stavu klíčů

...včetně evidence historie příjmů a výdejů.

Další využití pro obchůzkové systémy na objektech

Využívání obchůzkových snímačů v reálném čase bude ještě mnohem efektivnější.

Zanechte nám svůj e-mail  [recaptcha]

  Zavoláme Vám   [recaptcha]