Obchůzka na webu

Obchůzková kontrolní činnost je smysluplná pouze pokud je prováděna důsledně a prokazatelně dle nastavených pravidel.

Reporty o činnosti obchůzkářů a efektivní správu obchůzkových dat i vyhodnocení obchůzek v on-line režimu a dostupné odkudkoliv poskytuje portál PATROLCONTROL.

0
instalace
0
Kč za hodinu*

*) výpočet ceny za provoz portálu PATROLCONTROL (30 dní v měsíci)

0
centrální vyhodnocení

Obchůzkáři on-line a v bezpečí

Dispečink

Pracovníci centrálního dispečinku bezpečnostní agentury získávají prostřednictvím webového portálu PATROLCONTROL o všech obchůzkových událostech, alarmových stavech a monitorovaných osobách.

Přístup dle práv

Přístup k obchůzkovým datům je umožněn vždy v rozsahu dle přístupových oprávnění  z jakéhokoliv PC (tabletu či chytrého telefonu) připojeného k internetu.

Bezpečí pracovníků

Díky spolupráci portálu PATROLCONTROL s obchůzkovými zařízeními v reálném čase se vedle zvýšení kvality pracovních výkonů dosahuje i výrazného zvýšení osobní bezpečnosti pracovníků na obchůzce.

,

Kontrola, evidence a údržba obchůzek odkudkoliv


Portál PATROLCONTROL je možné spravovat prostřednictvím různých HW zařízení od běžného PC přes tablety či smartphony. Dokud nad obchůzkovou činností má uživatel všude, kde je připojen k internetu.

Do webového portálu PATROLCONTROL vstupují uživatelé skrze zabezpečené připojení a mohou zde spravovat veškerou svěřenou obchůzkovou agendu.

V rámci portálu PATROLCONTROL je možno spravovat agendu strážných, objektů, zařízení, kontrolních bodů i tras, evidovat a řešit odchylky v běžných činnostech strážných při výkonu služby.

  • Hlídá včasný nástup strážného do služby
  • Započetí a ukončení obchůzky
  • Splnění všech kontrolních bodů (např. v přesném pořadí, časovém intervalu)
  • GPS lokalizace pracovníka ostrahy
  • Kontrola bdělosti strážných

Typ snímače si zvolíte podle svých představ


Důležitou součástí celého procesu kontrolu obchůzkových výkonů jsou samozřejmě záznamová zařízení - obchůzkové snímače. Jedině u nás si můžete vybrat z různých typů zařízení od off-line odolných snímačů, přes snímače v reálném čase až po elegantní mobilní aplikaci v chytrém telefonu.

Typy snímačů:

Jen u nás je na výběr hned z několika typů, které je možné kombinovat dle charakteru a požadavku objektu.

ON-LINE


OFF-LINE


Active Guard

V reálném čase

Bezkontaktní čtení (RFID)

Hlasová komunikace

Přínos BOZP

Mobilní aplikace

V reálném čase

Bezkontaktní čtení (NFC)

Hlasová komunikace

Přínos BOZP

Active Track

V reálném čase

Bezkontaktní čtení (RFID)

Hlasová komunikace

Přínos BOZP

GPS lokalizace

KOSguard

Zpětné vyhodnocení

Kontaktní čtení (čipy iButton)

I pro objekty bez elektřiny

Odolné provedení

Kam se hodí obchůzkový systém?


Všude tam, kde mají být pracovníci ve správný čas na svém místě.

  • strážní na obchůzkách
  • strážníci státních i městských policií
  • revizní pracovníci
  • osamoceně pracující v terénu (např. lesní správa)
  • pečovatelé

DOBRÁ BEZPEČNOSTNÍ AGENTURA
garantuje kvalitu služeb


Nestačí jen teoreticky nastavený plán obchůzkové kontroly svěřeného areálu, budovy, majetku. DOBRÁ BEZPEČNOSTNÍ AGENTURA dokládá splnění svých povinnosti, nepřetržitě monitoruje pohyb i výkony svých strážných.

Protože jedině důsledná ostraha má smysl.

Technické parametry portálu PATROLCONTROL

Zanechte nám svůj e-mailZavoláme Vám