Vyžaduje vstupní čipový systém pravidelný servis?

Ideální je minimálně 1x za rok kontrolovat fyzický stav systému a napětí záložního akumulátoru, stav dveřního zámku a dveřního zavírače, včetně součástí dveří. Jejicha doseřízení a dotažení všech spojů.

Je nutno sepisovat Servisní smlouvu v záruční době?

Není, ale doporučujeme, jelikož je závazná pro obě strany. Standardní Servisní smlouva obsahuje veškeré potřebné kontaktní údaje obou stran, rozsah servisních prací a ceny služeb u mimozáručních úkonů.

Jsou data vstupního systému zálohována?

Záleží na tom, kdo systém spravuje. Pokud systém spravuje provozovatel, je zálohování dat na jeho zodpovědnosti. data je potřeba zálohovat nejen na lokální disk, ale ideálně na 2 další místa (každé jiné – např. externí HDD a třeba Cloud).
Pokud systém spravuje dodavatel čipového systému/servisní organizace, pak zodpovědnost na zálohování dat je na nich.

Co když dojde k poškození systému?

Je-li poškozena čtečka, nebo jiná část vstupního systému, případně není-li systém funkční, co nejrychleji kontaktujte naše servisní odd. (kontakt naleznete na našich www stránkách).

Co když systém neakceptuje čip?

Jsou dva možné důvody:

  1. Po přiložení čipu na čtečku a ta problikne červeně – čip není pro tyto dveře povolen
  2. Po přiložení čipu na čtečku a ta nereaguje – použitý čip je vadný, nebo od jiného, nekompatibilního systému.

Změna délky doby otevření dveří.

Pomocí SW správce systému nastaví dobu otevření dveří/sepnutí relé. Následně data zaktualizuje v řídící jednotce čipového systému. POZOR! každý zámek vyžaduje jinou dobu sepnutí relé a tedy před změnou přednastavených parametrů vše konzultujte s technikem dodavatele vstupního systému.

Jak přidat/smazat čip?

Správu čipů si správce systému dokáže pomocí SW zajistit sám. Obecně v SW nahradí ztracený šip novým, případně vytvoří nový čip a následně data zaktualizuje v řídící jednotce/kách čipového systému. tato operace je jednoduchá a trvá cca 5 minut.